Teaching

Theory Courses :


 • CH-588 (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2017)

 • CH-104 (2013, 2014, 2015)

 • CH-105T (2013, 2014, 2015)

 • CH-102 Organic Chemistry (2005, 2006, 2007)

 • CH-102-T Organic Chemistry (2003, 2004, 2005, 2006)

 • CH-103-T Organic Chemistry (2007, 2008, 2010, 2011)

 • CH-222-Organic Chemistry II (2003)

 • CH-423- Organic Chemistry II (2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014)

 • CH-401- (2017)
 • CH-521- (2015, 2016)


 • CH-544-Organic Reagents and Reactions (2002, 2003, 2004, 2005)

 • CH-807-Organic Synthesis (2001, 2002, 2003)

 • CH-805-Stereochemistry (2006)
Laboratory Courses :


 • CH-022 L–Preparative Course (2001)

 • CH-317 L–Organic Chemistry Lab I (2002, 2004, 2005)

 • CH-318 L-Organic Chemistry Lab (2004, 2009, 2010, 2011, 2012)

 • CH-418 L–Organic Chemistry Lab (2002)

 • CH-831L-Advanced Laboratory Techniques (2006, 2007)

 • CH-116 L-Chemistry Lab (2007)Project Courses :


 • CH-595-6/597-8-M.Sc. Project (2005-06)

 • CH-595-6/597-8-M.Sc. Project (2006-07)

 • CH-595-6/597-8-M.Sc. Project (2007-08)Seminar Course :


 • CH-443-Seminar (2001, 2002, 2003, 2004)